• Chọn đúng loại tiền để giao dịch, sai loại tiền sẽ đẫn đến mất tiền khi giao dịch.
  • Không dùng tiền bẩn, tiền trộm cắp phạm tội để bán trên website, nếu bị chúng tôi phát hiện sẽ giữ tiền và khóa vĩnh viễn tài khoản.
Bán Evoucher PM
EVP_USD
Tối thiểu : $2 | Tối đa : $20,000
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
2 100 USD 24,502 VND 0.1% + 5,000VND
100 2,000 USD 24,242 VND 0.53% + 5,000VND
2,000 20,000 USD 24,138 VND 1% + 5,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua
TCB EVP_USD $39 5 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 12 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 200 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 200 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $50 1 ngày trước
Mua
TCB BTC 0.017 BTC 2 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 BIDV 11.2 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Đổi
PM_USD USDT_TRC20 $19,000 3 ngày trước
Đổi
TRX USDT_TRC20 20,000 TRX 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $20 3 ngày trước
Mua
TCB EVP_USD $450 3 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $90 3 ngày trước
Mua
TCB LTC 1.32 LTC 4 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 4 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $10 4 ngày trước
Mua
TCB LTC 1.32 LTC 5 ngày trước