• Chọn đúng loại tiền để giao dịch, sai loại tiền sẽ đẫn đến mất tiền khi giao dịch.
  • Không dùng tiền bẩn, tiền trộm cắp phạm tội để bán trên website, nếu bị chúng tôi phát hiện sẽ giữ tiền và khóa vĩnh viễn tài khoản.
Bán Evoucher PM
EVP_USD
Tối thiểu : $2 | Tối đa : $20,000
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
2 100 USD 23,521 VND 0.1%
100 2,000 USD 23,294 VND 0.53%
2,000 20,000 USD 23,207 VND 1%
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
USDT_BEP20 VCB 100 USDT 14 phút trước
Mua
TCB EVP_USD $120 14 phút trước
Mua
TCB USDT_BEP20 12 USDT 19 phút trước
Mua
TCB USDT_TRC20 77.5 USDT 36 phút trước
Mua
TCB PM_USD $9.5 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 2 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 113 USDT 3 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $15 3 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $20 3 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $10 6 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 14 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 15 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $1,380 16 giờ trước
Bán
BTC VCB 0.00362198 BTC 1 ngày trước
Bán
BNB VCB 1 BNB 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 320 USDT 1 ngày trước