Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua Tron-TRX
TRX
Tối thiểu : 200 TRX | Tối đa : 399,999.99 TRX
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
200 20,000.1 TRX 3,110 VND 1% + 6,000VND
20,000.1 100,000.1 TRX 3,261 VND 3% + 6,000VND
100,000.1 399,999.99 TRX 3,291 VND 4% + 6,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
PM_USD VCB $9.8 9 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $20 12 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $5 12 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $86 17 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $20 18 giờ trước
Bán
USDT_BEP20 VPBANK 45.6 USDT 1 ngày trước
Bán
BTC VCB 0.00642944 BTC 1 ngày trước
Bán
USDT_BEP20 VCB 131.8 USDT 1 ngày trước
Bán
USDT_BEP20 VPBANK 159.7 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB EVP_USD $7 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $20 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $5 2 ngày trước
Bán
USDT_BEP20 MB 538.7 USDT 3 ngày trước
Bán
EVP_USD PVCOM $500 3 ngày trước
Bán
EVP_USD PVCOM $500 3 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 MSB 43 USDT 3 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VIETCAP 20 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $20 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $150 4 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $201 4 ngày trước