Cần chọn đúng loiaj tiền và điền đúng địa chỉ nhận tiền, nếu sai sẽ bị mất tiền, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn điền sai tài khoản, ví và thông tin nhận tiền.

Chuyển đổi
Chuyển tiền liên ngân hàng