• Chọn đúng loại tiền để giao dịch, sai loại tiền sẽ đẫn đến mất tiền khi giao dịch.
  • Không dùng tiền bẩn, tiền trộm cắp phạm tội để bán trên website, nếu bị chúng tôi phát hiện sẽ giữ tiền và khóa vĩnh viễn tài khoản.
Bán Binance Coin
BNB
Tối thiểu : 0.036 BNB | Tối đa : 300.1 BNB
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
0.036 100.1 BNB 14,908,163 VND 1%
100 200 BNB 14,139,701 VND 2%
200 300.1 BNB 13,986,008 VND 3%
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
PM_USD VPBANK $31 19 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $40 1 ngày trước
Mua
TCB LTC 0.25 LTC 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $115 2 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 60 USDT 2 ngày trước
Mua
TCB EVP_USD $450 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $150 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $50 4 ngày trước
Đổi
PM_USD ETH $1,000 5 ngày trước
Đổi
TRX ETH 1,355 TRX 5 ngày trước
Mua
TCB BTC 0.000793 BTC 5 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 280 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 180 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 320 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 490 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 100 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 52 USDT 14/07/2024 09:50:55
Bán
EVP_USD VCB $30 14/07/2024 01:07:36
Bán
USDT_TRC20 VCB 100 USDT 13/07/2024 19:56:20