Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua Litecoin
LTC
Tối thiểu : 0.137 LTC | Tối đa : 300 LTC
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
0.137 10 LTC 1,826,728 VND 8% + 20,000VND
10 100 LTC 1,844,010 VND 10% + 30,000VND
100 300 LTC 1,845,791 VND 12% + 30,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
USDT_BEP20 VCB 100 USDT 1 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $120 1 giờ trước
Mua
TCB USDT_BEP20 12 USDT 1 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 77.5 USDT 1 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $9.5 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 3 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 3 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 113 USDT 4 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $15 4 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $20 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 6 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $10 7 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 15 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 15 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $1,380 17 giờ trước
Bán
BTC VCB 0.00362198 BTC 1 ngày trước
Bán
BNB VCB 1 BNB 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 320 USDT 1 ngày trước