Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua USDT ERC20
USDT
Tối thiểu : 55 USDT | Tối đa : 20,000 USDT
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
55 155 USDT 25,088 VND 12% + 100,000VND
155 2,000 USDT 25,488 VND 8% + 80,000VND
2,000 20,000 USDT 25,688 VND 5% + 60,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
USDT_BEP20 VCB 100 USDT 27 phút trước
Mua
TCB EVP_USD $120 28 phút trước
Mua
TCB USDT_BEP20 12 USDT 32 phút trước
Mua
TCB USDT_TRC20 77.5 USDT 50 phút trước
Mua
TCB PM_USD $9.5 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 2 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 113 USDT 3 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $15 4 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $20 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $10 6 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 15 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 15 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $1,380 16 giờ trước
Bán
BTC VCB 0.00362198 BTC 1 ngày trước
Bán
BNB VCB 1 BNB 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 320 USDT 1 ngày trước