Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua Bitcoin
BTC
Tối thiểu : 0.0004 BTC | Tối đa : 5 BTC
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
0.0004 0.006 BTC 1,752,375,267 VND 11% + 30,000VND
0.006 1.001 BTC 1,834,703,938 VND 4.5% + 30,000VND
1.001 5 BTC 1,869,223,297 VND 3% + 30,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua
TCB EVP_USD $39 6 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 13 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 200 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 200 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $50 1 ngày trước
Mua
TCB BTC 0.017 BTC 2 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 BIDV 11.2 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Đổi
PM_USD USDT_TRC20 $19,000 3 ngày trước
Đổi
TRX USDT_TRC20 20,000 TRX 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $20 3 ngày trước
Mua
TCB EVP_USD $450 3 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $90 3 ngày trước
Mua
TCB LTC 1.32 LTC 4 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 4 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $10 4 ngày trước
Mua
TCB LTC 1.32 LTC 5 ngày trước