Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua Bitcoin
BTC
Tối thiểu : 0.0004 BTC | Tối đa : 5 BTC
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
0.0004 0.006 BTC 1,048,732,682 VND 11% + 30,000VND
0.006 1.001 BTC 1,098,003,389 VND 4.5% + 30,000VND
1.001 5 BTC 1,118,661,966 VND 3% + 30,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua
TCB BTC 0.1512 BTC 2 phút trước
Bán
USDT_BEP20 VCB 100 USDT 1 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $120 1 giờ trước
Mua
TCB USDT_BEP20 12 USDT 1 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 77.5 USDT 1 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $9.5 3 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 3 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 3 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 113 USDT 4 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $15 5 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $20 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 6 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 6 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 6 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $10 7 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 16 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 16 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $1,380 17 giờ trước
Bán
BTC VCB 0.00362198 BTC 1 ngày trước
Bán
BNB VCB 1 BNB 1 ngày trước