• Chọn đúng loại tiền để giao dịch, sai loại tiền sẽ đẫn đến mất tiền khi giao dịch.
  • Không dùng tiền bẩn, tiền trộm cắp phạm tội để bán trên website, nếu bị chúng tôi phát hiện sẽ giữ tiền và khóa vĩnh viễn tài khoản.
Bán Tron-TRX
TRX
Tối thiểu : 200 TRX | Tối đa : 399,999.99 TRX
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
200 20,000.1 TRX 2,942 VND 1% + 6,000VND
20,000.1 100,000.1 TRX 2,790 VND 3% + 6,000VND
100,000.1 399,999.99 TRX 2,759 VND 4% + 6,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua
TCB EVP_USD $39 6 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 13 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 200 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 200 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $50 1 ngày trước
Mua
TCB BTC 0.017 BTC 2 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 BIDV 11.2 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $22 3 ngày trước
Đổi
PM_USD USDT_TRC20 $19,000 3 ngày trước
Đổi
TRX USDT_TRC20 20,000 TRX 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $20 3 ngày trước
Mua
TCB EVP_USD $450 3 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $90 3 ngày trước
Mua
TCB LTC 1.32 LTC 4 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 4 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $10 4 ngày trước
Mua
TCB LTC 1.32 LTC 5 ngày trước