Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua Bitcoin Cash
BCH
Tối thiểu : 0.11 BCH | Tối đa : 300.1 BCH
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
0.11 10.1 BCH 14,505,134 VND 1% + 50,000VND
10.1 100.1 BCH 14,533,217 VND 1.5% + 50,000VND
100.1 300.1 BCH 14,547,259 VND 2% + 50,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
PM_USD VCB $9.8 8 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $20 11 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $5 11 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $86 16 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $20 17 giờ trước
Bán
USDT_BEP20 VPBANK 45.6 USDT 1 ngày trước
Bán
BTC VCB 0.00642944 BTC 1 ngày trước
Bán
USDT_BEP20 VCB 131.8 USDT 1 ngày trước
Bán
USDT_BEP20 VPBANK 159.7 USDT 1 ngày trước
Mua
TCB EVP_USD $7 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $20 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $5 2 ngày trước
Bán
USDT_BEP20 MB 538.7 USDT 3 ngày trước
Bán
EVP_USD PVCOM $500 3 ngày trước
Bán
EVP_USD PVCOM $500 3 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 MSB 43 USDT 3 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VIETCAP 20 USDT 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $20 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $150 4 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $201 4 ngày trước