Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua Bitcoin Cash
BCH
Tối thiểu : 0.11 BCH | Tối đa : 300.1 BCH
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
0.11 10.1 BCH 6,161,553 VND 1% + 50,000VND
10.1 100.1 BCH 6,173,482 VND 1.5% + 50,000VND
100.1 300.1 BCH 6,179,447 VND 2% + 50,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
USDT_BEP20 VCB 100 USDT 9 phút trước
Mua
TCB EVP_USD $120 10 phút trước
Mua
TCB USDT_BEP20 12 USDT 14 phút trước
Mua
TCB USDT_TRC20 77.5 USDT 32 phút trước
Mua
TCB PM_USD $9.5 1 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 2 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 113 USDT 3 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $15 3 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $20 3 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $10 6 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 14 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 14 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $1,380 16 giờ trước
Bán
BTC VCB 0.00362198 BTC 1 ngày trước
Bán
BNB VCB 1 BNB 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 320 USDT 1 ngày trước