• Chọn đúng loại tiền để giao dịch, sai loại tiền sẽ đẫn đến mất tiền khi giao dịch.
  • Không dùng tiền bẩn, tiền trộm cắp phạm tội để bán trên website, nếu bị chúng tôi phát hiện sẽ giữ tiền và khóa vĩnh viễn tài khoản.
Bán USDT BEP20
USDT_BEP20
Tối thiểu : 12 USDT | Tối đa : 20,000 USDT
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
12 100 USDT 24,296 VND 0.1%
100 2,000 USDT 24,296 VND 0.53%
2,000 20,000 USDT 24,222 VND 1%
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
USDT_BEP20 VCB 100 USDT 52 phút trước
Mua
TCB EVP_USD $120 53 phút trước
Mua
TCB USDT_BEP20 12 USDT 57 phút trước
Mua
TCB USDT_TRC20 77.5 USDT 1 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $9.5 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 2 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $8 3 giờ trước
Mua
TCB USDT_TRC20 113 USDT 3 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $15 4 giờ trước
Bán
PM_USD VCB $20 4 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $102 5 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $10 6 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 15 giờ trước
Mua
TCB BTC 0.0004 BTC 15 giờ trước
Mua
TCB EVP_USD $1,380 16 giờ trước
Bán
BTC VCB 0.00362198 BTC 1 ngày trước
Bán
BNB VCB 1 BNB 1 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 320 USDT 1 ngày trước