Để bảo vệ số dư tài khoản, bạn nên cài đặt một phương pháp bảo mật bên dưới. Loại bật vệ tốt nhất là Google Authenticator. Dùng mật khẩu cấp 2 có độ bảo mật thấp, bạn nên cân nhắc. 

Mua USDT TRC20
USDT
Tối thiểu : 11 USDT | Tối đa : 20,000 USDT
VND
Bảng phí giao dịch
Số lượng Tỷ giá Phí xử lý
11 100 USDT 26,247 VND 1% + 18,000VND
100 2,000 USDT 26,445 VND 0.8% + 9,000VND
2,000 20,000 USDT 26,548 VND 1% + 9,000VND
Giao dịch gần đây
Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán
PM_USD VPBANK $31 17 giờ trước
Mua
TCB PM_USD $40 23 giờ trước
Mua
TCB LTC 0.25 LTC 1 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $115 2 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 60 USDT 2 ngày trước
Mua
TCB EVP_USD $450 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $150 3 ngày trước
Mua
TCB PM_USD $50 4 ngày trước
Đổi
PM_USD ETH $1,000 5 ngày trước
Đổi
TRX ETH 1,355 TRX 5 ngày trước
Mua
TCB BTC 0.000793 BTC 5 ngày trước
Mua
TCB USDT_TRC20 50 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 280 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 180 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 320 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 490 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 100 USDT 5 ngày trước
Bán
USDT_TRC20 VCB 52 USDT 14/07/2024 09:50:55
Bán
EVP_USD VCB $30 14/07/2024 01:07:36
Bán
USDT_TRC20 VCB 100 USDT 13/07/2024 19:56:20